Zapotrzebowanie na pracowników

W aplikacji MyTimePlan odpowiednio wcześniej szacuje się zapotrzebowanie na pracowników na każdą
godzinę w wybranym okresie czasu.

 
Liczba pracowników potrzebnych w danym momencie jest kluczem do tworzenia struktury godzin pracy i czasu wolnego pracowników. Jeżeli liczba osób pracujących odpowiadała zapotrzebowaniu, skutkuje to większą produktywnością.
 


Przewidywanie liczby potrzebnych pracowników

Przewidywanie łączy subiektywną ocenę kadry zarządzającej oraz historyczne dane dotyczące zapotrzebowania na towary i usługi. System bierze również pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy oraz inne parametry. Poniżej znajduje się przykład pokazujący minimalną i maksymalną liczbę potrzebnych pracowników w poszczególnych godzinach, dla czynności “sprzedaż w sklepie” i “sprzedaż w oddziale” w dziale sprzedaży, 08 września 2014 roku.

Wykres zapotrzebowania

Zapotrzebowanie na pracowników może być również przedstawionie w formie wykresu dla dni, tygodnia lub miesiąca.

demand