MyTimePlan jest kompleksową aplikacją do obsługi procesów towarzyszących organizacji pracy, który rozwiązuje wszystkie problemy związane z tworzeniem grafików, rejestracją czasu pracy i obliczaniem wysokości wynagrodzenia. Wspomaga zarządzanie najważniejszym aktywem, jakim jest kapitał ludzki i przyczynia się do zwiększenia wydajności oraz optymalizacji wykorzystania czasu.

Samoobsługa

Teraz masz możliwość zaoferować swoim pracownikom elastyczne godziny pracy, co pozwoli im być bardziej produktywnymi. Będą mogli z łatwością zobaczyć przysługujące im dni urlopu, a także jak wyglądają ich zobowiązania pracownicze. Teraz to Ty zarządzasz swoim czasem.

Nieobecności

Elastyczny czas pracy z większą swobodą w jego planowaniu zmniejsza liczbę wymuszonych nieobecności. Twoi pracownicy będą mogli akumulować nadgodziny i wymieniać je na dni wolne, aby wykorzystać je na opiekę nad dziećmi lub inne sprawy osobiste.

Optymalizacja

To sztuka posiadania odpowiedniej liczby praccowników we właściwym czasie. Jest to proces dwu etapowy: pracownicy mogą modyfikować swój grafik, aby uniknąć niedoboru lub nadwyżki pracowników, a następnie kadra kierownicza dostosowuje grafiki pracowników, aby zniwelować pozostałe braki/nadwyżki.

MyTimePlan został opracowany do obsługi podmiotów gospodarczych od mikroprzedsiębiorstw do dużych firm o wysokim stopniu złożoności, lokalnych albo międzynarodowych. Niezależnie od tego, czy potrzebny jest prosty system rejestracji czasu pracy czy zaawansowany system planowania, MyTimePlan będzie odpowiednim narzędziem. System jest skalowalny i może zostać dostosowany do twoich potrzeb, a naszym celem jest rozwijanie go zgodnie z zapotrzebowaniem naszych klientów.

MyTimePlan pozwala zwiększyć:

  • produktywność
  • równowagę między czasem wolnym i pracą
  • zadowolenie klientów