Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Wskaźniki efektywności są przeznaczone dla ułatwienia osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych zadań.

Wynagrodzenia są największym zmiennym czynnikiem w kosztach przedsiębiorstwa, jest więc istotne, aby mieć dane dotyczące produktywności, nieobecności w pracy spowodowanych chorobą, oraz kosztów godzin nadliczbowych w czasie rzeczywistym. Pozwala to kadrze zarządzającej zwrócić uwagę na te problemy i rozwiązać je zanim narosną. Dane tego rodzaju mogą być przedstawione dla godziny, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego albo kwartału. Kadra zarządzająca może prześledzić takie dane dla całej struktury organizacyjnej lub jej poszczególnych części, a dane mogą być przedstawione w postaci wykresów lub tabel.

Produktywność

Produktywność (wydajność pracownika w jednostce czasu) to wskaźnik pokazujący wykorzystanie czasu pracy pracowników. MyTimePlan zbiera dane dotyczące produktów i usług (takich jak ilość wytworzonych produktów, odebranych telefonów, obsłużonych klientów), które są następnie dzielone przez ilość przepracowanych godzin, by osiągnąć odpowiedni wskaźnik. Innym przydatnym kryterium może być ilość dni chorobowych albo godzin nadliczbowych. Pokazuje to poniższa grafika.

kpi