Raporty

Aplikacja MyTimePlan pozwala na generowanie raportów i może być wykorzystana do stworzenia praktycznie dowolnego raportu przy użyciu danych zgromadzonych w systemie.

Funkcjonalność ta umożliwia pracownikom i kierownictwu łatwy dostęp do przydatnych danych w formie tabel. Raporty mogą być wyeksportowane do plików xls, pdf i przesłane do pracowników drogą mailową.

Grafik

Przykładowy raport zawierający grafik dla grupy pracowników.

Grafik

Grafik Kieszonkowy

Grafik wielkości karty kredytowej zawiera na przykład informacje: o godzinach pracy, rodzaju pracy i dziale dla którego praca jest wykonywana.

Grafik Kieszonkowy

Raport Pracy

Raport ten zawiera informacje o grafiku, obecnościach, jak również ilość godzin, na podstawie których obliczana jest płaca. Raport taki można poddać procedurze akceptacji, w której pracownik, przełożony i dział kadr potwierdza jego prawidłowość. Raport jest następnie archwizowany.

Raport Pracy

Urlopy

Raport urlopowy daje przegląd wykorzystanego urlopu w wyznaczonym okresie.

Raport Urlopów

Raport Kosztów Zatrudnienia

Raport ten zawiera generowane przez pracowników koszty wynagrodzenia w okresach rozliczeniowych oraz porównanie ich do okresów poprzedzających. Dzięki takiemu rozwiązaniu można prześledzić z miesiąca na miesiąc, jak oscylują wydatki przedsiębiorstwa związane z płacami.
Koszty Pracowników