Disclaimer – zastrzeżenie prawne

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, mogą zawierać informacje poufne lub uprzywilejowane albo chronione prawem, które może wykorzystać tylko adresat. Jeśli nie jest Pan / Pani adresatem tej wiadomości, proszę jej nie rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.

 

Proszę powiadomić nadawcę o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości w mailu zwrotnym (dziękujemy!) oraz usunąć trwale tę wiadomość wraz z załącznikami (i wszystkie kopie, które zostały wydrukowane bądź zapisane na dysku).